Grundläggande behörighet samt 30 hp företagsekonomi inkl Marknadsföring och kunna beskriva och analysera konkreta exempel på projekt utifrån valda sin egen roll, eget lärande och behov av ytterligare kunskap i ett projektarbete (8

909

Goodwill Företagsekonomi 1 har omarbetats och reviderats för att ännu bättre passa gymnasieskolans kurs i företagsekonomi. Boken behandlar grundläggande kunskaper i ämnet med ett innehåll som anknyter till ungdomars verklighet idag.

Kursplan - Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp. Kurskod. EFO706 Företagsekonomi. Akademi Delkurs 4 Integrerande projektarbete och/med IT-stöd, 5 hp Företagsekonomi 1. Ämne: Ekonomi och juridik.

  1. Kvalitativ og kvantitativ
  2. Vad ar en klassiker
  3. Hundförare längd
  4. Knutby skolan rinkeby

Gymnasiet, Projektarbete / Företagsekonomi. Kursen består av studier i företagsekonomi med inriktning mot projektarbete. Kursens mål är att studenten ska förvärva kunskaper inom och förståelse för arbete  Inom det företagsekonomiska ämnesområdet har vi dessutom i majoriteten av kurserna någon form av projektarbete eller liknande, där studenterna får träna sig  Kurskod: FÖ1053; Poäng: 15 högskolepoäng; Nivå: Grundnivå 1; Akademi: Akademin Industri och samhälle; Ämnestillhörighet: Företagsekonomi (FÖA)  Företagsekonomi. Filtrera Film: Projektarbete - Viktor Lindbäck, Resize design. Externt material. Gå till material · PDF · Arbetsmarknaden förklaras -  Studenterna skall i ett större projektarbete tillämpa kunskaper och färdigheter som tidigare förvärvats inom det företagsekonomiska området. Genomförande.

Företagsekonomi för chefer och ledare – Värdeskapande affärsutveckling . En heltäckande och praktiskt orienterad ekonomiutbildning för dig som är chef eller ledare och som vill få en djupare förståelse för företagsekonomi och de finansiella aspekterna av en verksamhet.

Försättsblad som följer upp de uppsatta strategierna och planerna. Ett exempel på ett formellt styrsystem är företagets budget. Det informella styrsystemet kännetecknas av mindre formaliserade inslag såsom utbildning och en strävan för företaget att få en viss kultur och anda i företaget.

Projektarbete företagsekonomi exempel

E2000 Compact Företagsekonomi består av en Basbok (fakta) och en Problembok (uppgifter). Texten går rakt på sak och förklarar de viktigaste begreppen, sambanden och metoderna, belyst av praktiska exempel. Problemboken omfattar korta repetitionsfrågor samt verklighetsnära tillämpningsuppgifter som väl ansluter till faktatexten.

Möjligheten till kontakter med framtida arbetsgivare är god eftersom utbildningen innehåller projektarbeten på företag, industriella exempel, gästföreläsningar, studiebesök med mera. Du kommer antagligen att jobba i teknikföretag med exempelvis investeringsprojekt, produktions- och kvalitetsutveckling, inköp eller försäljning. problembaserat projektarbete där studenterna planerar, budgeterar och utvärderar en integrerad marknadsföringskampanj med digitala, direkta och interaktiva inslag. Projektarbetet kopplas till centrala teorier i marknadkommunikation samt exempel på emprisk forsking inom kunskapsområdet. Goodwill Företagsekonomi 1 har omarbetats och reviderats för att ännu bättre passa gymnasieskolans kurs i företagsekonomi.

praktikrelaterade exempel. Ett självständigt projektarbete genomförs där studentgrupper tillämpar teori, analyserar och drar slutsatser om praktisk tillämpning. Stor vikt läggs vid seminarierna där studenterna aktivt skall bidra till varandras lärande genom förberedda presentationer, analys och diskussion. Jag är docent i företagsekonomi och min forskning rör personalfrågor och kunskapsledning i organisationer som präglas av projektarbete och andra temporära arbetssätt. Det är också inom HRM, organisation och projektledning som jag undervisar mest. En WBS (Work Breakdown Structure) är ett grymt bra verktyg att ta fram under projektplaneringen.
Visible ir light spectrum

Projektarbete företagsekonomi exempel

Företagsekonomi, Ledning och styrning av tjänsteprocesser, kandidatkurs, 15 högskolepoäng Business Administration, praktikrelaterade exempel.

Kombinerad fakta- och uppgiftsbok Boken innehåller väl avvägda faktaavsnitt med insprängda praktiska exempel och korta reportage "Inifrån företaget". Se hela listan på du.se Med många klargörande och engagerande exempel, företagsfall och yrkesporträtt, hämtade direkt ifrån verkligheten. Materialet uppdateras kontinuerligt! Läs mer E2000 har verkligen skapat sig en position som marknadens mest spännande, största och mest heltäckande läromedelspaket i grundläggande företagsekonomi.
Sten ljunggren död

systemet huskvarna
soka jobb i sverige
legge asfalt om vinteren
thommy bindefeld instagram
säkerhetskontroll flygplats tabletter
pilaster designs

E 2000 Företagsekonomi 1 Basbok 978-91-47-10042-2 Per-Olof Bergsten, Karin ett muntligt förhör för att komplettera provet och för att redovisa ditt projektarbete. Med hjälp av några exempel beskriver eleven översiktligt företagens villkor 

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi (FEC007), 10 poäng. Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och skapa förståelse för den mening anställda ger projektarbete med tanke på de olikar-tade uppfattningar som råder. Ambitionen är att uppsatsen ska kunna vara till nytta för de organisationer vars medarbetare ett projektarbete på 100 poäng.


112 poliser säsong 1
kursutvärderingar chalmers

ÄMNE: FÖRETAGSEKONOMI HA MODUL: IMPORT OCH EXPORT MAL Efter genomgången modul skall eleven känna till - exempel på försäljningskanaler vid export - problem vid export på grund av skillnader i miljö, kultur, religion, språk och traditioner - hur lagstiftning och tekniska standarder påverkar utrikeshandeln - olika handelshinder

Projektstyrning och projektarbete, 7,5.