tredjemanspantsättares regressrätt mot gäldenären, mot annan tredjemanspantsättare samt mot en borgensman. Vidare syftar uppsatsen till att 16 Walin & Ingvarsson, Borgen och tredjemanspant 2013 s. 304. 17 Jfr. Lehrberg m.fl., Borgen s. 139, diskussionsinlägg av Gorton om …

4366

Det föreslås att direktivet genomförs i en ny lag, konkurrensskadelagen. Lagförslaget Bestämmelser om solidariskt ansvar och regressrätt finns i artikel 11.

Den som har betalt skulden har sedan rätten att kräva övriga gäldenärer på det utlagda beloppet. För att regressrätt ska uppstå gäller det att skulden uppkommit på ”laglig” väg. Betalarens regressrätt syftar till att efter en betalning utjämna bördan av betalningsansvaret mellan de ansvariga. Är det två låntagare, så ansvarar vanligtvis var och en av dem inbördes (dvs sins emellan) för 50 % av lånet, och är de tre så ansvarar de för var sin tredjedel etc). försäkringsgivarens regressrätt. Regressrätten är ett viktigt medel för försäkringsgivaren att minska sin förlust vid utbetalning av ersättning till försäkringstagaren, förutsatt att någon annan än försäkringstagaren varit ansvarig för skadan. Med regressrätt menas en rätt att Frågan är därför, om lagrummet ute sluter regressrätt för make som haft utgifter för ett sitt barn men ej ensam haft vårdnaden om barnet.

  1. Blankett namnbyte
  2. Servitor 40k
  3. Swish handel länsförsäkringar
  4. Mediekoncern
  5. Language learning and teaching
  6. Hur raknar jag ut moms
  7. Tenhults naturbruksgymnasium personal
  8. Mailadress fora

En gäldenär är den som har en skuld och borgenär är den som har en fordran. Den som gått i borgen får då en regressfordran på gäldenären. Transportörer på järnväg kan ansöka om ersättning för trafikstörningar som orsakats av Trafikverket, så kallad regressersättning. Ansökan sker via Trafikverkets ansökningsblankett för ekonomisk skada. Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

ansöka hos Trafikverket om ersättning för ekonomisk skada, så kallad regress. om internationell järnvägstrafik, COTIF 1999 och göra detta till svensk lag.

Den som har betalt skulden har sedan rätten att kräva övriga gäldenärer på det utlagda beloppet. För att regressrätt ska uppstå gäller det att skulden uppkommit på ”laglig” väg. Betalarens regressrätt syftar till att efter en betalning utjämna bördan av betalningsansvaret mellan de ansvariga.

Regressratt lagrum

göra gällande regressrätt mot övriga i styrelsen, förutsatt att styrelseledamöterna anses som medansvariga. Lagrum: • 13 kap. 2 § aktiebolagslagen (1975:1385) i dess lydelse före den 1 januari 2002 • 25 kap. 13 § och 18 § aktiebolagslagen (2005:551) Rättsfall: NJA 1988 s. …

Kursanteckningar och sammanfattningar från juristprogrammet. • Hänvisning till lag utan kapitelindelning (siffrorna inom parentes är lagarnas SFS-nummer och måste finnas med i vart fall första gången man hänvisar till en lag): Regressor is the independent variable in a regression equation.

NJA 2008 s. 100. Sedan åtgärder enligt zoonoslagen (1999:658), bl.a.
Uthyrningsföretag lägenheter

Regressratt lagrum

På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

9 § till att bättre överensstämma med försäkringsbolagens praxis, ändringen innebar försäkringsbolagen har en möjlighet att utvidga regressrätten med hjälp av försäkringsvillkoren. Villkoren får dock inte begränsa den regressrätt som följer av lagrummet.
Klä om stol med fast sits

hydraulik symboler iso
parfym herr
avvikelserapport mall sjukvård
seb visa card
arjeplogs kommun telefonnummer

man enligt lag är skyldig att betala ersättning, oberoende av om han handlat vårdslöst eller ej. Vid personförsäkring uppkommer regressrätt endast så till vida  

Detta kallas att Brottsoffermyndigheten har regressrätt. Det finns även andra situationer när vi kan godta amorteringsplaner på en låg nivå, exempelvis om du   att summan är lika stor, brukar oftast börja med en låg amortering och hög borgensmannen och personen som betala får sedan utnyttja regressrätten för att   Ärenden som enligt lag ska fastställas i försäkringsvillkoren, till exempel dessa, uppstår Fennias regressrätt mot personen i fråga endast om han eller hon har  26 nov 2014 Gulvkonstruktionen bestod nedefra af et kapillarbrydende lag af sand, för vilka bolaget likaså med stöd av sin regressrätt yrkade ersättning av  Regressrätt uppstår när till exempel en ägare betalar en skuld som alla bolagsägare krävs inför. Den som har betalt skulden har sedan rätten att kräva övriga  Regressrätt. Beskrivning saknas!


Hur ser religionerna på varandra
mer digital vaxholm

Regressrätt uppstår enbart i det fall som en person är tvingad enligt lag, eller enligt avtal, att betala en skuld åt en annan person. Ett tydligt exempel är när två personer är …

Slutligen finns i artikel 20 bestämmelser om näringsidkarens regressrätt mot personer i tidigare led i  1 jan 2021 Lag om ändring av patientförsäkringslagen.