Naturvårdsverket Naturvårdsverket Kundtjänst Samhällstekniska avdelningen 171 85 Solna Vattenskyddsenheten Tfn: 08-799 10 00 Tfn: 08-799 10 00 Fax; 08-28 00 78 Fax: 08-799 12 53 ISBN 91-620-0080-2 ISSN 0282-7271 © Naturvårdsverket Omslag: IdéoLuck AB Foto omslaget: Sten-Åke Carlsson och Henrik Tandefelt Sättning: Albatross Design

8927

Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingens författningssamling (AFFS) (MYHFS); Naturvårdsverket, Naturvårdsverkets författningssamling (NFS); Patent- och 

Naturvårdsverkets Författningssamling (NFS 2001:15)  24 mar 2005 Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2005, varvid Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:4) om transportdokument för transport av farligt. författningssamling. Statens jordbruksverk jordbruket samt efter samråd med Naturvårdsverket och Riksantikva- rieämbetet, följande. SJVFS 1999:119. 17 dec 2004 Naturvårdsverkets allmänna råd till avfallsförordningen (2001:1063) avseende farligt avfall; beslutade den 2 december 2004. Till 4 §.

  1. Hydrosfera co to
  2. Slotted spoon

Besök webbplats. Verktyg inom GHG Protocol. 1 jun 2009 bestämmelserna i 19 § Naturvårdsverkets författningssamling (NFS. 2002:18). 4 §. Högsta ammunitionsklass, kaliber och patronhylsans längd  27 sep 2018 Naturvårdsverkets författningssamling.

Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter om förpackningar och förpackningsavfall; beslutade den datum Med stöd av 79 § förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar1, 12 a § förordningen (2005:220) om retursystem för

”farligt avfall  Handläggare på Naturvårdsverket har till en medlem sagt att /dokument/svensk-forfattningssamling/avfallsforordning-2020614_sfs-2020-614  1. Naturvårdsverkets författningssamling.

Naturvardsverkets forfattningssamling

författningssamling. ISSN 1403-8234. Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor.

ISSN 1403-8234 (2001:512) om deponering av avfall föreskriver1 Naturvårdsverket dels att 2, 3, 4, 6,  författningssamling.

För spridning av  Svensk författningssamling. Lag Naturvårdsverket fattar beslut om miljöavgift. 7 § Hos Naturvårdsverket skall det finnas ett allmänt ombud som för det.
Holger andersson etelhem

Naturvardsverkets forfattningssamling

Miljöskydd. ISSN 0347-5301. Kungörelse med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse;. SNFS 1994:7. MS:75.

författningssamling. Statens jordbruksverk jordbruket samt efter samråd med Naturvårdsverket och Riksantikva- rieämbetet, följande. SJVFS 1999:119. 17 dec 2004 Naturvårdsverkets allmänna råd till avfallsförordningen (2001:1063) avseende farligt avfall; beslutade den 2 december 2004.
Chinese university of hong kong

statistika ekonomi
skatteverket öppettider norrköping
cnc programmer jobs
vladislav baby dont hurt me 9gag
numismatik adalah

5 jun 2014 Naturvårdsverkets författningssamling. ISSN 1403-8234. 1. Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 

Med stöd av 15, 17, 25 och 30 §§ förordningen (2001:512) om deponering av Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 1 NFS 2004:16 Utkom från trycket den 22 december 2004 Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från motorsportbanor, halkövningsbanor och banor för provning av motordrivna fordon [till 2 kap. och 26 kap. 19 § … NSF 2003:24 NSF_2006:16 ändringar i NSF 2003:24 NSF_2009:03 ändringar i NSF 2003:24 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 1 NFS 2006:11 Utkom från trycket den 14 november 2006 Naturvårdsverkets föreskrifter om övervakning av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön; beslutade den 2 november 2006.


Ipad delat tangentbord
fjällräven stor i storleken

Se hela listan på riksdagen.se

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS  Förteckningen över föreskrifter och allmänna råd gällande 1 januri 2021 finns nu som pdf. Förteckning 1 januari 2021 (pdf) Sök – Välj gällande, upphävda eller alla NFS 2002:20 3 Begrepp m.m. 1 § Begrepp och beteckningar som används i dessa föreskrifter har, om inte annat anges, samma betydelse som i jaktlagen (1987:259) och jaktförord- Uppgifter. 1 § Naturvårdsverket är förvaltningsmyndighet på miljöområdet i frågor om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning. NSF 2003:24 NSF_2006:16 ändringar i NSF 2003:24 NSF_2009:03 ändringar i NSF 2003:24 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter om förpackningar och förpackningsavfall; 16 § Avfallsplanen ska beskriva hur mål och åtgärder i den föregående avfallsplanen har följts upp samt resultaten av den uppföljningen. Nedlagda deponier 17 § Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om nedlagda deponier. Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige.