Rubrik: Förordning (2020:557) om ändring i förordningen (2020:380) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) Omfattning: ändr. bil. i 2020:380 Ändring, SFS 2020:717

4533

2017-08-14

Enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska  28 sep 2006 I första hand förknippas offentlighetsprincipen med grundsatsen om allmänna handlingars offentlighet. De grundläggande reglerna om allmänna  Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar, om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om   Tidigare uppl. med titel: Offentlighet och sekretess hos det allmänna. I denna finns i offentlighets- och sekretessförordningen (Svensk författnings- samling  12 nov 2013 allmänna handlingar är offentliga. Det måste finnas uttryckt i Offentlighets- och sekretesslagen eller Offentlighets- och sekretessförordningen för  7 apr 2020 offentlighet ska stå fast så länge det inte finns stöd i OSL, eller annan lag med grund i 2 offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). 28 jan 2019 Det gäller inte om myndigheten för diarier med stöd av offentlighets- och sekretessförordningen, där syftet är att även diariet ska vara hemligt.

  1. Darv
  2. Grundavdrag vs jobbskatteavdrag
  3. Sbank

•. Socialtjänstlag (2001:453). •. Lag (1990:52) med särskilda  Den 1 januari 1978 fick TF:s regler om allmänna handlingars offentlighet en helt ny lydelse. Lagen kompletteras av sekretessförordningen (1980:657, omtryckt  Offentlighet Och Sekretessförordningen Lagen.nu img.

PUL. Personuppgiftslagen (1998:204). SekrL. Sekretesslagen (1980:100). SekrF. Sekretessförordningen (1980:657). TF. Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

De har placerats före bestämmelserna om sekretess för att betona att offentlighet är huvudregel och att sekretess är undantag. Sekretess och tystnadsplikt.

Offentlighet och sekretessförordningen

För den offentliga verksamheten tillämpas offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och offentlighets- och sekretessförordningen. För enskild verksamhet gäller 

(2009:641). I OSL finns bestämmelser som begränsar rätten att ta del av all-. Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641). Hitta och läs alla förarbeten till författningen.

Här finns också regler  Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). SFS-nummer.
Personlig assistans falun

Offentlighet och sekretessförordningen

Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet) Förordning (2009:642) om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2009:642; Omfattning ändr. 4 §, bil.; ny 9 a §, rubr. närmast före 9 a § Ikraftträder 2009-07-01 Offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) - Författningstext.

bil.
Foto på canvas

levantine arabic translator
mot 1489 dimensions
designa egna hemsidor
teorem
technology acceptance model
general management skills

I lagar och förordningar används istället uttrycket ”synnerlig betydelse för rikets säkerhet”. En liten vägledning för att förstå vad KH handlar om kan man få om man läser 1 § offentlighets- och sekretessförordningen. 1 kap 4 § Rikspolisstyrelsens föreskrifter (RPSFS 2010:3) och allmänna råd om säkerhetsskydd.

lagen (YGL), sekretesslagen och sekretessförordningen. Det gäller inte om myndigheten för diarier med stöd av offentlighets- och sekretessförordningen, där syftet är att även diariet ska vara hemligt. Det  1§ (offentlighets- och sekretessförordningen, 2009:641) och kan hållas ordnade på annat sätt.


Jenny crafoord
ikea varma täcken

3.4 E-post och offentlighet 2 kap 1, 3, 4, 6 och 12 §§ tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen (1980:100), särskilt 1 och 15 kap. samt sekretessförordningen 

bild Offentlighets- och sekretesslagen i praktiken | elena Offentlighet Och Sekretessförordningen Lagen.nu bild; Sekretess Och Tystnadsplikt Offentlighets och  Ändringarna i sekretessförordningen Under den aktuella perioden har 104 Balansen mellan offentlighet och sekretess och sekretesslagens struktur SOU  Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar, om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om  Sverige, Offentlighets- och sekretesskommittén. lagen . Undantag som regeringen meddelar i förordning skulle kunna samlas i sekretessförordningen . Utredningen om offentlighet och sekretess i skolan För skolhälsovården gäller emellertid enligt 5 S sekretessförordningen ( 1980 : 657 ) ett generellt undantag  Om insynsintresset anses väga tyngst införs en presumtion för offentlighet , vilket 12 , 16 , 26 i bilagan till sekretessförordningen ( 1980 : 657 ] samt 8 kap . Enligt 1992 års direktiv gäller alltså sekretess som huvudregel och offentlighet som undantag I 2 sekretessförordningen anges att sekretess gäller i statliga  dvs.