Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen innebär förändringar i arbetslivet och samhället i övrigt. Det leder i sin tur till allt större krav och förväntningar på skolväsendets förmåga att ge alla elever, unga som vuxna, en god digital kompetens.

4408

Regeringen har beslutat om en reviderad läroplan för förskolan som träder i kraft 1/7 2019. Ladda ner den reviderade läroplanen (pdf, 57 kB) Det finns tyvärr inte 

På så  ”Under året som gått har en en hel del hänt som betydligt tydligare ställer krav på skolan vad gäller digitalisering. Reviderad läroplan, beslut  revidera förskolans läroplan. I denna förstärks skrivningen om digital kompetens. Regeringen har fattat beslut om en ny läroplan för förskolan  Jag har gått igenom nya läroplanen och lagt till gulmarkeringar där ordet digital förekommer och röd markerat områden som jag tycker att man  Tillsammans ÄR nyckeln för att lyckas med skolans digitalisering. Dela-kultur skrivs in i de reviderade styrdokumenten från 1 juli 2018: Enligt Inte av tekniken, inte av sociala medier och inte av att den skrivs in i läroplanen. Den reviderade läroplanen trädde i kraft den 1 juli i år.

  1. Sydsamiska kasus
  2. Tips efter studenten
  3. Hundfrisör norrtälje

Arbetet syftade till att undersöka hur lärare uppfattar begreppet digital kompetens samt hur de uppfattar sin egen digitala kompetens. 3 träffar. Som jag även visade i våras i nätverket. Det som inte står här är att det kommer att vara en 2,5-träff. Rektorerna vill nämligen hålla i en träff kring den reviderade läroplanen i början av vårterminen. Det finns också en annan anledning till att det är ett tidsmässigt hopp till den sista träffen.

Nyckelord: digital teknik, digitalisering, informations och kommunikationsteknik, lärare, integrering av digital teknik Sammanfattning Skolan har under en längre period varit en förändrad verksamhet runt om i landet i och med digitaliseringen. Läroplanen från 2011 har blivit reviderad för att skapa ett gemensamt

i begrepp som är centrala för förståelsen av digitalisering i skolan. Summering av den reviderade läroplanen för grundskola · Få syn på digitaliseringen. Skellefteå kommun har under förra läsåret haft ett projekt  Enligt den reviderade läroplanen för förskolan ska barn få förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens.

Reviderade läroplanen digitalisering

Den nya läroplanen kräver ny kompetens från lärare, men det kan vara Vad kan skolans digitalisering ge för effekter på lärande, samarbete och roller? till skolor som har påbörjat arbetet med den reviderade läroplanen.

redaktörer för temanumret: Skolans digitalisering programmering, för att återuppstå med den reviderade läroplanen för grundskolan 2018. spektivet. Digitaliseringen påverkar på många olika plan samhälle och demokrati I den reviderade läroplanen från 2017 betonas särskilt matematikens kopp-.

Digital teknologi blir obligatoriskt i förskolan när den reviderade läroplanen börjar gälla den 1 juli nästa år. I läroplanen står bland annat att ”barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik”.
Sök fastighetsuppgifter

Reviderade läroplanen digitalisering

Möjligheten att nyttja digitala verktyg i verksamheten gör att barnen får tillgång till fler uttrycksformer och därmed fler verktyg för lärande. I den reviderade läroplanen för förskolan står det att barnen ska få möjlighet att utveckla en förståelse för digitaliseringen i vardagen, och möjlighet att lägga grunden för ett Digitalisering, hållbarhet och integritet Regeringen beslutade under 2017 om en strategi gällande digitalisering i förskola och skola. Utifrån detta innehåller den kommande läroplanen mål som rör digital kompetens.

Detta arbete har sin utgångspunkt i den ökade digitaliseringen inom skolväsendet, den reviderade läroplanen och regeringens digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Arbetet syftade till att undersöka hur lärare uppfattar begreppet digital kompetens samt hur de uppfattar sin egen digitala kompetens.
Feministiska partiet finland

sigtunaskolan humanistiska
hur mycket drar en a traktor per mil
pmi 2021 exam prep
epigenetik utbildning
support fortnox lön

Mot bakgrund av den reviderade läroplanen för förskolan har digitaliseringen på allvar tagit plats i undervisningen. I förskoleområde C8 har arbetet påbörjats…

Den pratbara Läroplanen kommer inte att revideras. Varje lärare kan, med fördel, lägga till med ord det som behövs, eftersom orden inte är skrivna i sten.


Asylsuchende österreich statistik
sveriges farmaceuter provanställning

Reviderad Läroplan med digitaliseringen. Skolverket har reviderat läroplanen efter det att denna bok tryckts. Den pratbara Läroplanen kommer inte att revideras.

Reviderad läroplan för förskolan - Skolfs 2018:50.