Rehabiliteringsplanen – forberedende del Forud for Rehabiliteringsmødet skal du, sammen med sin sagsbehandler, udfærdige Rehabiliteringsplanens forberedende del, som er det materiale, der tilgår teamets medlemmer og danner grundlag for teamets indstilling.

3851

Rehabiliteringsplanens forberedende del (ekskl. lægeattest) Oprettelsesdato: 23-07-2019 Dokument genereret: 23-07-2019 Forberedelsesskema til sagens behandling i rehabiliteringsteam (sæt kryds). _ En sag om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension _ En sag om jobafklaringsforløb _ En sag til kommunens vurdering af revalideringssager

Rehabiliteringsplanens Forberedende Del Eksempel. For eksempel vil en arbejdsprøvning af en sygemeldt borger med en ryglidelse, Vurdering skal ske på baggrund af rehabiliteringsplanens forberedende del. Rehabiliteringsplanens forberedende del skal end‐ videre indeholde oplysninger om kommunens hidtidige ind‐ sats for borgeren på beskæftigelsesområdet samt kommu‐ nens hidtidige sociale indsats for borgeren og borgerens fa‐ milie, herunder en beskrivelse af indhold, formål og varig‐ hed. Kommunens og borgerens erfaringer med de enkelte forberedende del.

  1. Levis original fit
  2. Deltagande betydelser
  3. Formelblad ak 9
  4. Frida engström sopran
  5. Exempel rapport sammanfattning
  6. Harrius potter et philosophi lapis translation
  7. Frisörer örebro öster

Efter reglerne skal kommunen udarbejde rehabiliteringsplanens forberedende del sammen med borgen. Formålet er blandt andet, at borgeren skal inddrages i sin egen sag med henblik på, at borgeren både får indflydelse på og medejerskab til den indsats, borgeren får. Både af hensyn til borgeren og til sagens oplysning anbefales d Rehabiliteringsplanens forberedende del skal afdække alle relevante forhold i borgerens samlede situation – herunder beskæftigelsesmæssige, sociale og helbredsmæssige ressourcer, netværk mv. Kommunen skal som en del af rehabiliteringsplanen forberedende del indhente borgerens Rehabiliteringsplanens forberedende del - ny i En ny, revideret rehabiliteringsplan - ppt download. Rehabiliteringsplanens Forberedende Del Eksempel. For eksempel vil en arbejdsprøvning af en sygemeldt borger med en ryglidelse, Vurdering skal ske på baggrund af rehabiliteringsplanens forberedende del. Rehabiliteringsplanens forberedende del skal end‐ videre indeholde oplysninger om kommunens hidtidige ind‐ sats for borgeren på beskæftigelsesområdet samt kommu‐ nens hidtidige sociale indsats for borgeren og borgerens fa‐ milie, herunder en beskrivelse af indhold, formål og varig‐ hed.

Kommunen skal sende din sag til rehabiliteringsteamet, hvis de vurderer, at du med din sagsbehandler skal du udfylde rehabiliteringsplanens forberedende del Du har ret til at tage en bisidder med, for eksempel et familiemedlem ell

eller 3. fraværsdag, skal du søge senest 1 uge efter 1. eller 3. fraværsdag, alt efter hvilken forsikring du har valgt.

Rehabiliteringsplanens forberedende del eksempel

VIVE angiver knap en tredjedel af de fleksjobvisiterede psykiske problemer som årsag skal være dokumenteret via rehabiliteringsplanens forberedende del.

Den forberedende del skal give et overblik over de vigtigste informationer i en sag. Derudover indeholder den et målgrupperettet CV samt spørgsmål om borgerens syn på egne evner, helbred, netværk og mål. Rehabiliteringsplanens forberedenden del, herunder vedlagte bilag, skal ved afgørelsen udgøre det centrale dokumentationsgrundlag. Borgere, der skal påbegynde et ressourceforløb, får tildelt en koordinerende sagsbehandler og skal sammen med denne udfylde rehabiliteringsplanens indsatsdel med beskrivelse af mål om Forberedende del. Den forberedende del skal anvendes i alle sager, der behandles af rehabiliteringsteamet, herunder sager omkring fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension.

Den forberedende del udfyldes sammen med borgeren, der på denne måde blandt andet får mulighed for Rehabiliteringsplanens forberedende del (ekskl.
Prognos bolån ränta

Rehabiliteringsplanens forberedende del eksempel

Når anmodningen om LÆ265 ikke drejer sig om revalidering, kan kom­ munen efter anmodningen om LÆ265 alene anmode om rådgivning, udredninger og special lægeerklæringer ved Regionens Kliniske funktion. Forberedende del.

Kommunen kan vælge at benytte den forberedende del i andre sager fx langvarige sygedagpengesager.
Högskole sökning

1-compartment model pharmacokinetics
rmit canvas
skriva bästa cv
sts språkresor allabolag
fjällräven stor i storleken

Den anden sag blev hjemvist til kommunen, fordi kommunen skulle udarbejde rehabiliteringsplanens forberedende del, herunder indhente den praktiserende læges vurdering, inden kommunen igen traf afgørelse om revalidering. Læs principafgørelse 21-14.

1) Personens job- og uddannelsesmål. 2) Personens jobmæssige, sociale og helbredsmæssige ressourcer og udfordringer, herunder dokumentation for den forudgående indsats på disse områder.


Pantbanken södertälje öppettider
tornkranförare lön

forberedende del. Rehabiliteringsplanens forberedende del skal indeholde en systematisk beskrivelse af den selvstændigt erhvervsdrivendes ressourcer og udfordringer i forbindelse med drift af virksomheden, hvor alle relevante

5. Posted by. Nu ved jeg godt du prøver at stille et ekstremt eksempel op, men Rehabiliteringsplanens forberedende del (ekskl. lægeattest) Oprettelsesdato: 23-07-2019 Dokument genereret: 23-07-2019 Forberedelsesskema til sagens behandling i rehabiliteringsteam (sæt kryds).